Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viapunkahontaz punkahontaz
odkąd Cię poz­nałam, noszę w kiesze­ni szminkę. 
— halina poświatowska
Sponsored post
3607 47e0 0
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
4201 a5fa 0
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
3031 7483 0
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabalu balu
Wszystkie wypowiedziane słowa. Wszystkie obietnice. Wszystkie pocałunki, wszystkie chwile spędzone razem, wszystkie gesty, wszystkie oczekiwania. Cała ta miłość. Nic z tego nie pozostanie? Nie.
— Bernard Minier, Nie gaś światła
Reposted frommefir mefir viasentymentalna sentymentalna
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viacelukrecja celukrecja
6155 4141 0
Reposted fromhormeza hormeza viacelukrecja celukrecja
1247 9689 0
Reposted fromcalifornia-love california-love
Głębia emocjonalna powoduje, że masz ambiwalentny stosunek do rzeczywistości, coś lubisz i nie lubisz, kochasz kogoś i nienawidzisz jednocześnie, pragniesz czegoś i jednocześnie się boisz.
— Danuta Golec
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viakaja0409 kaja0409
Dzieciństwo: nie trwa długo, ale nigdy nie można się z niego wyleczyć - ciągnął głos. - To zranione dziecko w naszym wnętrzu ciągle jest obecne.
— Bernard Minier, Nie gaś światła
Reposted frommefir mefir viawordshurt wordshurt
5830 c428 0
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafakingkrejzi fakingkrejzi
Wiele razy bedziesz miał ochotę sie poddać, ale tego nie zrobisz. Wiele razy, bedziesz myślał, ze nie dasz rady, wtedy zmobilizujesz sie najbardziej i spróbujesz jeszcze raz
— Donald Trump
Reposted fromswojszlak swojszlak viaeazyi eazyi
3727 6dcd 0
Reposted frommartynkowa martynkowa viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...